PMM Thailand
News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
"เราบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ"

รับบริหารโครงการการจัดสรรด้านงานขายและที่ปรึกษาด้านการตลาดอย่างครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานขายและการตลาดมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุดและเป็นตัวแทนขายให้กับบริษัทอสังหาฯชั้นนำ

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง
  2. วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  3. วางแผนด้านการตลาดและการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  4. มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
  5. มีทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ + ความซื่อตรง